Interieur ontwerp

Ramon Design Studio.
Ontwerp en uitvoering onder één dak, de oplossing voor uw interieur

ramon design studio

Advies op maat

Kennismaking

De eerste kennismaking tussen Ramon en haar opdrachtgever en de betreffende ruimte(s). Of bij een nieuw te bouwen woning of kantoor, het bespreken van de bouwtekening en plannen voor het interieur.

Feeling krijgen met de ruimte(s), en inmeten van de ruimte(s).

Inventarisatie van je wensen en je budget.

Ter plekke bekijken van de (technische) mogelijkheden voor eventuele verbouwing, nieuwe keuken, badkamer, vloer- en wandafwerkingen, maatwerk meubelen, haard, meubelen, verlichting, raambekleding , enz.

Daarna gaat Ramon zijn op maat gesneden offerte van het interieurontwerp opstellen.

Fase 1 – Voorontwerp

De bestaande situatie en bouwkundige elementen worden ingemeten en geïnventariseerd. Indien beschikbaar maken we graag gebruik van reeds bestaande bouwkundige tekeningen van de woning/pand. De geïnventariseerde gegevens worden verwerkt in een basistekening die het uitgangspunt vormt van het voorontwerp. Uw wensen en ideeën uit het kennismakingsgesprek worden vertaald naar het voorontwerp. In deze fase wordt een ontwerpvoorstel aan u gepresenteerd met onze ideeën en praktische oplossingen aan de hand van indelingstekeningen, sfeerbeelden en schetsen. Op basis van uw feedback kunnen wijzigingen worden doorgevoerd.

Fase 2 – Schetsontwerp/Definitief

In deze fase wordt definitieve uitwerking gegeven aan het gekozen voorontwerp middels een definitieve plattegrond met maatvoering. Ook gaan we keuzes maken in materialen en kleuren.

Een echt realistisch beeld kan hierbij verhelderend zijn. Eventueel kan op verzoek een realistische 3D impressie gemaakt worden. Door deze impressie krijgt u een goed beeld van het uiteindelijke resultaat. Het laatste onderdeel van deze fase is het elektra en verlichtingsplan welke aansluit bij het ontwerp. Hierbij worden tevens de armaturen en lichtbronnen bepaald

Fase 3 – Uitvoeringstekeningen

Definitief ontwerp, lichtplan, 3D tekeningen

Het indelingsplan werkt Ramon verder uit in het definitief interieurontwerp.

In de definitieve plattegrond worden o.a. ook de voorgestelde meubelen, keuken, badkamer etc. op schaal getekend opgenomen.

Desgewenst is het mogelijk om professionele fotorealistische 3D-tekeningen op te stellen van de gewenste ruimtes.

Aan de hand van het definitief indelingsplan, gaat Ramon aan de slag met het lichtplan, de situering van de lichtpunten in de plattegrond, en voorstel voor de lichtarmaturen.

Wij werken onder andere voor:

Onze interieur projecten

Wij bieden unieke collecties meubelen aan in de Design Studio, daarnaast is maatwerk onze specialiteit. Wij ontwerpen en realiseren onder andere;

Showroom keuken Ramon Design Studio

Woonhuis Goirle

Woonhuis Goirle

Kantoor Absoluta

Totaalinterieur

Project leefmeubel

Stadswinkel Udenhout

Stadswinkel Reeshof

Stadswinkel Tilburg